Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Marko Drljepan s.p. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Marko Drljepan s.p.
Žeje 28
1233 Dob
DŠ: 21317739, nisem zavezanec za DDV
Matična številka: 6781462000
Telefon: 051 336 791
E-pošta: drljepan.marko@gmail.com

Katere osebne podatke obdelujemo?

 • Identifikacijski podatki, kot so ime in priimek, uporabniško ime in geslo. Če ste pravna oseba, obdelujemo tudi ID za DDV.
 • Kontaktni podatki, prek katerih lahko navežemo stik z vami. Ti podatki obsegajo telefonsko številko, e-naslov, naslov za račun in dostavo in vaš profil na socialnih omrežjih.
 • Vaše nastavitve, ki vključujejo podatke o vašem računu, vaše shranjene naslove za dostavo, profil, naročila na naše novice, nakupovalne sezname, sezname iskanj, vaše ocene in komentarje o artiklih.
 • Podatki o vaših naročilih, kot so podatki o naročenih artiklih, načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatki o vaših reklamacijah.
 • Podatki o uporabi naše spletne strani, ki obsegajo podatke o iskanih artiklih, povezavah, na katere klikate, načinu iskanja in pomikanja po naši spletni strani in podatke o elektronskih napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP-naslov in z njim povezana lokacija, ID-naprave, njeni tehnični parametri, kot so operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in njegova različica, ter podatki, pridobljeni iz piškotkov in podobnih tehnologij za prepoznavanje naprav.
 • Podatki o vašem odzivu v povezavi z branjem naših sporočil, predvsem, ali je bilo sporočilo odprto, čas, potreben za odprtje sporočila, in podatki o elektronskih napravah, s katerih dostopate do spleta, kot so IP-naslov in z njim povezana lokacija, ID-naprave, njeni tehnični parametri, kot so operacijski sistem, različica, ločljivost zaslona, izbrani brskalnik in njegova različica.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago),
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo,
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov dali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da privolitev prekličete,
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil),
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov,
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.

Hramba vaših osebnih podatkov in njihova uporaba

Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do vašega preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še pet let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo tako, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa če jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (zunaj družbe Marko Drljepan s.p., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, in so dolžni spoštovati zakonodajo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil,
 • ponudniki pošiljanja SMS sporočil,
 • ponudniki programerskih rešitev,
 • dostavne službe.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (zunaj držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica?

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: nameni obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj, pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
  • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva dana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  • popravek netočnih osebnih podatkov;
  • omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
  • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije pri uveljavljanju pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 23.4.2021